le mur, c'est quoi ?
 
 

Det er avisen, som produceres af smykkedesignstuderende fra det erhvervsorienterede gymnasium Jean Guéhenno de Saint Amand Montrond og deres europaeiske partnerskoler, som er medlem af PLE (Parlement Lycéen Européen des écoles de bijouterie et presse lycéenne) - en forsamling of europaeiske skoler for smykkedesign.

 


Gymnasieavisen Le Mur er et paedagogisk projekt, som blev skabt i 1986 paa gymnasiet Jean Guehenno de Saint Amand Montrond i centrum af Frankrig. Med mere end 140 udgivelser, tusinder af interviews og reportager, aktioner og paedagogiske projekter paa tvaers af hele Europa og et hold bestaaende af mere end hundrede smykkedesignstuderende hvert aar, betragtes Le Mur som en af de aeldste og mest kendte gymnasieaviser i Frankrig. Gennem projektets vedvarende paedagogi er Le Mur’s maal at skabe et baand mellem de erhvervsorienterede smykkedesignuddannelser og den kulturelle og borgerlige uddannelse. Holdet bag Le Mur er overbevist om, at en skole for dem, som opgiver at laere at laese og skrive, er mulig, og at det blot handler om at skabe en skole, der er aaben for de
erhervsorienterede og det europaeiske miljoe. Gymnasieavisen Le Mur ligger til grund for stiftelsen
of PLE (parlament Lycéen Européen des écoles de bijouterie et pesse lycéenne) i 1992,
hvor udvalg fra 11 andre europaeiske lande inviteredes til gymnasiet Jean Guehenno i Frankrig.
I dag er Le Mur blevet en ytringsmulighed og et kommunikationsmiddel for de 23 skoler,
som er medlem af det europaeiske netvaerk.

Hvis De er en del af en skole for smykkedsign et sted i Europa...
Vi vil vaere yderst interesserede i at komme i kontakt med Dem. De kan blive vores europaeiske
partner... Vi arbejder med programmer som Socrates eller Leonardo, som arrangeres af EU...
Vores netvaerk, PLE, bestaar i dag af 23 skoler for smykkearbejde, gemmologi og tilslibning
af aedelstene baade i og uden for Europa. Denne forenings maal er at fremme a international
virksomhed mellem medlemsskolerne og alle europaeiske erhervs-og kulturorienterede
projekter : Laeretid i europaeiske firmaer, uddannelsesudveksling, at straebe efter
studier eller ansaettelse i udlandet, planer om udfoerlige reportager, europaeiske
konkurrencer i smykkefremstilling, tekster og design, virkeliggoerelsen af en
multilingvistisk teknisk ordbog over smykkeformgivning, en europaeisk
vandreudstilling, deltagelse i internationale udstillinger...

Hvis De er interesseret...
Kontakt os via : lemur@wanadoo.fr