nederlands
le mur, c'est quoi ?
 
 

De krant van de juwelierstudenten van het beroepslyceum Jean Guéhenno van Saint-Amand Montrond (Frankrijk) en hun Europese correspondenten van het PLE “Europees Parlement van de Juwelierscholen en van de Studentenpers”

 


De studentenkrant « Le Mur » is een in 1986 in het Lyceum Jean Ghéhenno in Saint-Amand Montrond (in het centrum van Frankrijk) opgerichte pedagogisch project.  Le Mur wordt vandaag als één van de oudste en beroemdste studentenkranten in Frankrijk beschouwd : meer dan 140 edities zijn sinds zijn geboorte verschenen, duizenden interviews en reportages, pedagogische acties en projecten over heel Europa, een (elk jaar) uit meer dan honderd juwelierstudenten samengestelde redactieteam.  Door middel van  de voortdurend in het Lyceum toegepaste pedagogie van het project,  heeft Le Mur zich tot hoofddoel gesteld om een band te scheppen tussen de vaksopleidingen in de juwelensector en de noodzakelijke opvoeding tot cultuur en burgerzin.  De team van Le Mur is ervan overtuigd dat een andere school mogelijk is voor degenen die het fundamentele leren  lezen en  schrijven verwerpen en dat het klaartblijkelijk gaat om een school die openstaat voor
het beroepsleven en voor Europa.
In 1992 heeft Le Mur de grondslag gelegd voor de oprichting van “Het Europees Parlement van Juwelenvakscholen en van
de Studentenpers” door  delegaties uit 11 andere Europese staten uit te nodigen. Vandaag is Le Mur een
verbindingstreepje, een uitdrukkingsmiddel tussen de juwelierscholieren van de 23
scholen van het Europese netwerk.

Als u ingeschreven bent in een juwelierschool ergens in Europa zouden wij echt tevreden
(overgelukkig) zijn met u in contact te komen.

U kunt onze Europese partner worden… We werken met de programma’s van de Europese Unie als Socrates en
Leonardo… Vandaag bestaat ons netwerk, het “Europees Parlement van Juwelierscholen en Studentenpers” (PLE),
uit 23 juwelierscholen gespecialiseerd in gemmologie en in het slijpen van edelstenen zowel in Europa als in de rest van
de wereld. Het belangrijkste doel van deze vereniging bestaat erin de internationale samenwerking tussen de lidscholen
(en alle initiatieven die nog erbij komen) te bevorderen en alle Europese cultuur- en beroepsprojecten te steunen :
Europese stages in ondernemingen, uitwisselingen in het kader van de aangeboden opleidingen, studies en jobs
in het buitenland, klasprojecten van lange reportages,  Europese wedstrijden voor juwelenontwerpers,
teksten en tekeningen, opstellen van een meertalig woordenboek voor de juweelmakerij, Europese
“reizende” tentoonstelling, deelneming aan internationale vakbeurzen,…

Geïntereerd  ?
Contacteer ons : lemur@wanadoo.fr