le mur, c'est quoi ?
 
 
Časopis študentov odboru šperkárstva na Strednej škole Jean Guéhenno vo francúzskom mestečku  Saint-Amand-Montrond a ich európski spolupracovníci z európskeho parlamentu študentov (PLE - európsky parlament stredných škôl umeleckých remesiel a odboru šperkárstvo)
 
  Školský časopis Le Mur je pedagogický projekt, ktorý vznikol v roku 1986 na Strednej škole Jean Guéhenno v mestečku Saint-Amand-Montrond nachádzajúcom sa v strednom Francúzsku. Od jeho počiatku vzniklo okolo 140 publikácií, tisícky rozhovorov, reportáží a mnoho európskych pedagogických projektov. Časopis Le Mur, za ktorým stojí kolektív zložený zo stoviek študentov šperkárstva, je považovaný za jeden z najstarších a najznámejších študentských časopisov vo Francúzsku. Hlavným cieľom časopisu Le Mur je vytvoriť spojenie medzi odbornou výukou šperkárstva, kultúrou a občianskou výchovou. Kolektív redakcie je presvedčený, že je možné, aby vznikla nová škola pre tých, ktorí odmietajú tradičnú školu založenú na čítaní a písaní a že môže ísť o školu otvorenú pre všetkých odborníkov na európskej pôde.
V roku 1992 stál školský časopis Le Mur pri zrode „Európskeho parlamentu stredných šperkárskych
škôl a školskej tlače“ (PLE)
. Pri tejto príležitosti sme na Strednú školu Jean Guéhenno pozvali
delegácie z 11 európskych krajín. Dnes časopis Le Mur poskytuje priestor pre komunikáciu
študentom odborných šperkárskych škôl z 23 krajín.
 
  Ak ste súčasťou nejakej šperkárskej školy v  Európe...  
  Budeme veľmi radi, ak s vami nadviažeme kontakt. Môžete sa stať naším európskym
partnerom. Zúčastňujeme sa programov Európskej únie, ako sú Sokrates a Leonardo...
Náš „Európsky parlament stredných šperkárskych škôl a školskej tlače“ (PLE)
dnes tvorí skutočnú sieť 23šperkárskych škôl v Európe a vo svete so záujmom o drahé
kamene a ich opracovanie a použitie v šperkárstve. Hlavným cieľom tohto združenia je
podporovať všetky medzinárodné činnosti, stretnutia medzi jednotlivými školami, ako
aj všetky európske odborné a kultúrne projekty.
Najmä so zameraním na vykonávanie odbornej praxe v podnikoch, výmenné pobyty
a školenia, pokračovanie v štúdiu, či hľadanie zamestnania v inej európskej krajine,
tvorbu projektov, nevynímajuc európske súťaže v tvorbe šperkov, textov a kresieb,
vytvorenie odbornéhošperkárskeho viacjazyčného slovníka, účasť na
medzinárodných odborných výstavách...

 
  Ak máte záujem...  
  Kontaktujte nás na našej adrese : lemur@wanadoo.fr