le mur, c'est quoi ?
 
 

Časopis studentů odborné školy šperkařské Jean Guéhenno z francouzského městečka Saint-Amand Montrond a jejich evropští spolupracovníci z evropského parlamentu studentů (PLE, parlement lycéen européen, evropský parlament středních škol uměleckých řemesel a oboru šperkařství)

 

Školní časopis Le mur je pedagogický projekt, který vznikl v roce 1986 na gymnáziu Jean Guéhenno v Saint-Amand Montrond, ve střední Francii. Od počátku vzniklo na 140 publikací, tisíce rozhovorů, reportáží a mnoho pedagogických evropských projektů. Časopis Le mur, za kterým stojí kolektiv složený ze stovek studentů šperkařství, je považován za jeden z nejstarších a nejznámějších studentských časopisů ve Francii.Hlavním cílem časopisu Le mur je vytvořit pojítko mezi odbornou výukou oboru šperkařství a kulturní a občanskou výchovou. Kolektiv redakce je přesvědčen, že je možné, aby vznikla
nová škola pro ty, kteří odmítají tradični školu založenou na psaní a čteni, a že se může jednat o školu
otevřenou všem z odborného světa na evropské půdě.V roce 1992 stál školní časopis Le mur u zrodu
« evropského parlamentu středních škol šperkařských a školního tisku ». Při této příležitosti jsme
na Gymnázium Jean Guéhenno pozvali delegace z 11ti evropských zemí.
Dnes časopis Le mur poskytuje možnost prostor studentům odborných škol oboru šperkařstvi
z 23 evropských zemí.

Pokud jste součástí nějaké šperkařské školy v Evropě…

Budeme velice rádi, pokud se s vámi seznámíme. Můžete se stát našim evropským partnerem.
Zúčastňujeme se programů Evropské Unie jako je Sokrates nebo Leonardo.
Náš « Evropský parlament středních škol šperkařských a školního tisku » (PLE), dnes tvoří
skutečnousít 23 šperkařských škol se zájmem o vědu drahých kamenů v Evropě a ve světě.
Hlavním cílem tohoto spolku je podporovat všechny mezinárodní činnosti a setkání mezi
jednotlivými školami, evorpské odborné a kulturní projekty. Zejména formou stáží v
podnicích v Evropě, výměnných pobytů a školení, pokračování ve studiu či
zaměstnání v jiné evropské zemi, reportáží jednotlivých tříd, soutěží ve tvorbě šperků,
textů a kreseb, nebo realizací odborného šperkařského vícejazyčného slovníku.


Si vous êtes intéressés ...
Contactez-nous : lemur@wanadoo.fr